Агуулгыг алгасах

Хэвлэлийн Хүрээлэн, ХБНГУ-ын Дойче Велле Академитэй хамтран хэрэгжүүлсэн “OPEN DATA” төслийн хүрээнд opendata.mn портал сайтыг нээлээ. Уг сайтад нээлттэй өгөгдлүүдийг нэг дор цуглуулж, байршуулж, сэтгүүлчдэд ашиглах боломж бололцоог бүрдүүлж байгаа болно. Цаашид өгөгдлүүдийн ангилал төрлийг улам өргөжүүлж, зарим хялбар олох боложгүй, нээлттэй бус мэдээллүүдийг хуулийн дагуу хүсэлт гарган авч, байршуулах юм.

Өгөгдлийн Ангилал