СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ...

URL: http://opendata.mn/dataset/1cac7df4-fc28-4717-a762-94305e6d9843/resource/f6c2d7ba-3401-4e6a-bf7d-91f5cf663c4d/download/-2017-2018-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Үүссэн 2019 4-р сар 21
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
idf6c2d7ba-3401-4e6a-bf7d-91f5cf663c4d
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id1cac7df4-fc28-4717-a762-94305e6d9843
revision idc0538891-c0f4-448e-99b1-312badcdc11e
size3.7 мегабайт
stateactive
url typeupload