ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/category/40/
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 17:11 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 17:39 (ULAST)