ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://mecss.gov.mn/category/40/
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21, 17:41 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 17:41 (ULAST)