СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ...

URL: http://opendata.mn/dataset/61bf0a5f-8c05-4e84-af71-5db1e22bfd6c/resource/2fba9389-11fd-494b-bbfd-b3b6eebb8075/download/-2014-2015-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Үүссэн 2019 4-р сар 21
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
id2fba9389-11fd-494b-bbfd-b3b6eebb8075
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id61bf0a5f-8c05-4e84-af71-5db1e22bfd6c
revision id6d383a2b-c53f-4b72-b428-68b101890dfd
size133.9 килобайт
stateactive
url typeupload