СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ...

URL: http://opendata.mn/dataset/6a6f8f53-aea6-4499-b7a3-5e5e921e35d6/resource/7aa792b2-48ba-45dd-832d-12c7e682b562/download/-2013-2014-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 17
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 17
Үүссэн 2019 4-р сар 17
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
id7aa792b2-48ba-45dd-832d-12c7e682b562
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id6a6f8f53-aea6-4499-b7a3-5e5e921e35d6
revision id5069944f-62a1-4273-b69e-1b9b65f62c34
size370.7 килобайт
stateactive
url typeupload