Авто тээврийн статистик мэдээлэл 2017 оны байдлаар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://mrtd.gov.mn/all/88
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 22, 12:33 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 22, 12:33 (ULAST)