АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ (2018 ...

URL: http://opendata.mn/dataset/a0c948d8-3b52-4d88-a28b-fa23825b94ff/resource/18fd6f65-58a3-429d-b781-e1606700318b/download/-2018-1-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 22
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 22
Үүссэн 2019 4-р сар 22
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
id18fd6f65-58a3-429d-b781-e1606700318b
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package ida0c948d8-3b52-4d88-a28b-fa23825b94ff
revision idc323cf67-6efd-4729-9af0-e2f0ba427bdb
size79.9 килобайт
stateactive
url typeupload