Дорноговь аймаг, 2017 он

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж https://eic.mn/land/land.php
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21, 23:48 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 21, 23:47 (ULAST)