СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ...

URL: http://opendata.mn/dataset/fca21770-9a37-4a52-bf0c-f28d7b2672fe/resource/24a1b4ee-db97-432a-865c-51c7e45ebde2/download/-2015-2016-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 21
Үүссэн 2019 4-р сар 21
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
id24a1b4ee-db97-432a-865c-51c7e45ebde2
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idfca21770-9a37-4a52-bf0c-f28d7b2672fe
revision id1fe42ecc-b174-4847-a222-1146f0919a5f
size163 килобайт
stateactive
url typeupload