СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ...

URL: http://opendata.mn/dataset/fda9237c-7c6d-435d-8344-79dad08c0252/resource/2a4ea3ce-f21f-441a-aea9-f42df764474c/download/-2011-2012-.pdf

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 17
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 17
Үүссэн 2019 4-р сар 17
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Линценз тодорхойгүй
created1 жилээс өмнө
formatPDF
id2a4ea3ce-f21f-441a-aea9-f42df764474c
last modified1 жилээс өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idfda9237c-7c6d-435d-8344-79dad08c0252
revision idbf8ad043-7db6-4f0c-b9fe-16898d82b4c5
size1.4 мегабайт
stateactive
url typeupload