Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-08

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://namem.gov.mn/pages/1707
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 14:06 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 24, 14:05 (ULAST)