2016 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://namem.gov.mn/pages/121
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 12:53 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 24, 12:51 (ULAST)