2019 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://namem.gov.mn/pages/121
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 24, 13:18 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 24, 13:16 (ULAST)