Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт 2018 оны 02-р сарын 05-ны байдлаар

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж http://www.mmhi.gov.mn/public/files/id/36/page/1
Сүүлийн шинэчлэл 2019 4-р сар 23, 20:04 (ULAST)
Үүссэн 2019 4-р сар 23, 20:04 (ULAST)