9-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: АТГ-ын жилийн тайлан, төлөвлөгөө

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).