10-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Авлигатай тэмцэх газар Шошго: тайлан

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).