6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газар

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).