22-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: талбайн хэмжээ

Үр дүнг шүүх
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).