1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: 2012 он

Үр дүнг шүүх