6-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Бүртгэлийн ерөнхий газрын санхүүгийн тайлан

Үр дүнг шүүх