7-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: тайлан

Үр дүнг шүүх