4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Үр дүнг шүүх