4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: авто тээвэр

Үр дүнг шүүх