3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: үндсэн үзүүлэлт

Үр дүнг шүүх