3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Авто тээвэр Шошго: үндсэн үзүүлэлт

Үр дүнг шүүх