3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Зам, тээврийн хөгжлийн яам Шошго: үндсэн үзүүлэлт

Үр дүнг шүүх