3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Зам, тээврийн хөгжлийн яам Бүлгүүд: Авто тээвэр Шошго: үндсэн үзүүлэлт

Үр дүнг шүүх