3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: үндсэн үзүүлэлт авто тээвэр

Үр дүнг шүүх