3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Авто тээвэр Шошго: үндсэн үзүүлэлт авто тээвэр

Үр дүнг шүүх