11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Бүлгүүд: Худалдан авах ажиллагааны тайлан

Үр дүнг шүүх