11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Линценз тодорхойгүй Байгууллагууд: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Үр дүнг шүүх