11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар

Үр дүнг шүүх