1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Шошго: 2018

Үр дүнг шүүх