3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ХЗХ

Үр дүнг шүүх