4-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: санхүү

Үр дүнг шүүх