11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам Бүлгүүд: Ашигт малтмалын үнийн мэдээлэл

Үр дүнг шүүх