11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Ашигт малтмалын үнийн мэдээлэл Шошго: уул уурхай

Үр дүнг шүүх