11-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Ашигт малтмалын үнийн мэдээлэл Шошго: үнэ

Үр дүнг шүүх