2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: зорчигч

Үр дүнг шүүх