2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: 2017 он

Үр дүнг шүүх