1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Бүлгүүд: Сургуулийн өмнөх боловсрол Шошго: 2017-2018 он

Үр дүнг шүүх