8-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

Үр дүнг шүүх