8-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: сургуулийн өмнөх

Үр дүнг шүүх