1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Байгууллагууд: Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам Шошго: 2017-2018 он

Үр дүнг шүүх